ონლაინ კითხვარზე მუშაობა რეკომენდირებულია GOOGLE CHROME-ის გამოყენებით.

ავტორიზაცია

eye
2024 წლის I კვარტალის და 2023 წლის წლიურ კვლევებში მონაწილე საწარმოები